MODELS

Here are the our bot models. You can choose and use one of them.*

We are in the preparation phase. You can find our strategy models here soon.
* Information and data on this page are the results of our analyses using the strategy of owners of the models on the historical price data of the stock exchanges in the specified date range on the backtest software we developed. No one can guarantee that the results of a study conducted in the past and in a test environment will be similar in the future or present time and in the real market. Cryptocurrency trading involves high risk, you should consider the possibility of losing your all investment. We do not promise definite profits or give investment advice to anyone.
* Bu sayfadaki bilgiler ve veriler; kendi geliştirdiğimiz backtest yazılımı aracılığıyla strateji modellerini borsaların belirtilen tarih aralığındaki geçmiş zaman fiyat verilerini kullanarak yaptığımız çalışmanın sonuçlarıdır. Geçmiş zamanda ve test ortamında yürütülmüş bir çalışmanın sonuçlarının gelecekte ve gerçek piyasada da benzer olacağını hiç kimse garanti edemez. Kripto para ticareti yüksek risk barındırır, yatırımınızın tamamını kaybedebilme ihtimalini göz önünde bulunurmalısınız. Biz hiç kimseye kesin kazanç vadetmiyor ve yatırım tavsiyesi vermiyoruz.